Základní škola Sokolská/Legerova, Praha 2, "třída D" 1962-67

  FOTO 2016 - 2019 FOTO 1998 - 2015 FOTO 1962 - 1967 DOKUMENTY
 
  • poslední setkání se uskutečnilo v sobotu 7. prosince 2019 od 15:00 v restauraci U Regenta (Koubkova)
  • organizátorem byl tradičně nezmar Šura Kopeckij, který se kvůli nemoci nedostavil
  • místo avízovaných 18 lidí se dostavilo 11. Chyběly tradiční krasavice Jarka s Naďou a tak tíhu ženské krásy nesly Renata s Evou
  • takže zase až na jaře 2020