Vítejte!

Čím jsou Dolomity výjimečné? Rozsáhlými a výraznými vápencovými útvary. Světlý kámen ve slunci hraje mnoha odstíny od bílé po oranžovou. Západy slunce bývají nádherné. Podobné skalní masívy najdete i jinde, například v blízkých Kárnských Alpách. Rozdíl spočívá v tom, že Dolomity jsou stále největším rájem zajištěných cest (r. 2019). "Statistici" napočítali kolem sedmi set "samostatných skalnatých hor" s více než tisícovkou  horolezeckých cest, z nichž osmdesát představuje "opravdové" zajištěné cesty - via ferraty (v něm. klettersteig). Nikde jinde v Alpách nenajdete tak hustou síť via ferrat. 

V Dolomitech se bohužel odehrála krvavá historie I. světové války. Po jejím skončení zbyla krajina zbrázděná zákopy, střílnami, štolami, tunely a chodníky. Na druhé straně této smutné historii mohou být ferrátisté vděční. Velké množství zajištěných cest vzniklo na základě válečných chodníků, kudy se tahalo střelivo, jídlo a kudy chodily vojenské hlídky. Časem vznikly i ferráty mimo tyto válečné trasy, ale ty se ne vždy setkávají s porozuměním. 

Popis ferrát se opírá hlavně o vlastní prožitky počínaje rokem 1995. Na počátku tvorby těchto stránek jsem využil i informací z výtečných stránek www.summitpost.org, které jsou určeny především horolezcům, ale poskytují obrovské množství informací o horách. V té době bylo informací o ferratách poskrovnu. Dnes je tomu spíše naopak. Část map a fotografií jsem převzal z wikipedie. V případě fotografických reportáží jiných autorů uvádím jméno autora nebo zdroj. Některé informace mohou časem zastarat. Vedení ferrat se může změnit v okamžiku jejich obnovy, ale i třeba rušení. Přístupové cesty mohou doznat změn. Krajina je živá. Zdolávání ferrat se stalo na začátku 21. století velikou módou. Vznikly i v Česku, ale to jde o zcela jiný přístup. V Dolomitech jsou možností, jak se dostat na vrcholy. V Česku i jinde jsou pouze sportovní záležitostí. Nic proti tomu, ale jde o zcela jinou filozofii.

Pod knoflíkem Akce Voltku najdete všechny ferratové akce, které jsme kdy uspořádali.

© Jiří Michal VOLTEK 2019