Historie

Historie Dolomit není asi správně zadané téma. Historie Dolomit vlastně žádná neexistuje. Existuje samozřejmě historie zemí, na jejichž ploše se Dolomity rozkládají. To je především historie vztahů mezi Rakouskem a Itálií. Bohužel v mnohém nešťastná, protože ji poznamenala I. světová válka. Italové a Rakušané se dlouho svářeli o území dnešní severní Itálie. Ještě před zmiňovanou válkou patřila podstatná část Dolomit c.k. Rakousku a mluvilo se zde německy (platí i pro současnost). Jedná se o území, které neslo a nese název Jižní Tyroly. Místní lidé jsou samozřejmě Tyroláci.

Bohužel ve zmiňované válce si to obě dvě strany krutě rozdávaly. Po roce 1915 s vyhlášením války Itálii začala rakouská strana okamžitě budovat obranné pásmo. Střední část této jižní fronty vedla Dolomity, přirozeně na jižní hranici Jižního Tyrolska. Z turistických cest a chat se staly válečné chodníky a vojenské opěrné body, které byly většinou válkou zničeny. Když v roce 1918 válka skončila, zůstala po boji v podstatě spálená země. V rakouských mundúrech zde padlo i hodně obyvatel zemí Koruny české. 

V nižších polohách není dnes samozřejmě po válce, až na udržované pevnosti a pomníky, ani stopy, v horách se jich však najde spousta. Prakticky celými Dolomity se táhne pás bojových pozic podél bývalé válečné fronty.

Paradoxně se stala válečná vřava "dobrodiním" pro ferrátovou turistiku. Budovatelské úsilí vojáků přispělo k vytýčení nových horských cest a chodníků. Staré turistické stezky se obnovovaly a propojovaly s novými, vybudovanými v průběhu války. To byl velmi silný impuls pro vybudování nejhustší sítě zajištěných cest a rozvoji vysokohorské turistiky.

Kdo se chce seznámit s vojenskou historií Dolomit, tomu doporučujeme výtečnou publikaci Milana Čepelky "Fronta v Dolomitech 1915 - 1917", vyd. Hodek - DTP Studio, II. vydání - 1997.

Základní informace najdete i na webových odkazech. Např.: