Co jsou via ferraty

Via ferrata, via ferrate, německy klettersteig, jinými slovy železná cesta. V češtině se vžil výraz zajištěná cesta. Toto pojmenování nevystihuje její podobu, ale funkci. Podle stupně obtížnosti může jít o horskou stezku či trasu ve stěně, kde jsou zabudovány pomocné jistící pomůcky, povětšinou ze železa (lana, kramle, kolíky, žebříky). Ale i ze dřeva a lan. Tyto pomůcky umožňují turistům překonat složité úseky a dostat se občas tam, kam se jinak podívají jenom horolezci. Slézání via ferrat je něco napůl mezi vysokohorskou turistikou a horolezectvím. Čím jsou ferráty lehčí, blíží se vysokohorské turistice, čím jsou obtížnější, tím více se blíží "skálolezení". Zajištěné cesty najdete i v českých horách, například v Prachovských skalách nebo slovenských Tatrách či Slovenském ráji. Jde ale jenom o pomocné jištění. Ferráty to v pravém slova smyslu nejsou. V poslední době se však usilovně budují skutečné via ferraty na severu Čech.

Přesná definice termínu "zajištěná cesta" neexistuje. Tak jak postupně docházelo k rozvoji zajištěných cest, objevovaly se různé typy. V dnešním pojetí představují "uměle zajištěnou horolezeckou cestu, jejíž přirozený stupeň obtížnosti je zmírněn pomocí ocelových jistících lan, kramlí, žebříků či visutých mostů natolik, že jsou schůdné i pro vysokohorské turisty, kteří jsou sportovně založeni a netrpí závratěmi...". A tak i když je obecně vžité slovo ferrata, což naznačuje železo, nemusí být vždy jistící pomůcky železné. Módou posledních let je budování sportovních ferrat. Tato móda je však často kritizována, protože jde o ferráty samoúčelové. Jejich smyslem není umožnit lidem dostat se do nepřístupných horských míst a ta poznat. Jejich smyslem je jen výkon. V důsledku toho se začínají rozeznávat vedle klasických ferrat sportovní ferraty, fun ferraty a bůhví co ještě přijde.

Osobně jsem přiznivcem klasických ferrat, i obtížných, kde součástí výkonu je majestátní skalnatá příroda.

Co to jsou via ferraty, se nejlépe pozná z malé ukázky fotografií. Kdo chce vidět více, najde si příslušnou ferratu na webu. Od doby, kdy tyto stránky vznikly, je už tolik fotografického materiálu, že jsme mnohé z těchto stránek smazali. Na webu se najdou dokonce celé filmy o slezání konkrétních ferrat.

Foto zleva: 1 - nejlehčí bývají žebříky, mohou být ale zrádné, zvláště když jsou dlouhé, v těžkých ferratach bývají odkloněné s nepříjemnými přestupy (ferrata Via dell´Amicizia), 2 - na lehčích (i těžkých) ferratach najdeme i přechody pomocí kramlí (na obrázku ferrata Finanzieri), 3 - a také lávky (ferrata Vallon), 4 - hlavně však jistící lano (ferrata Kaiserjäger).