FAKULTA
ŽURNALISTIKY
UNIVERSITA
KARLOVA

ROČNÍK 1972 - 1977/1978