Dolomity 2007 (13.): Civetta

VSTUP!

FOTOREPORTÁ (HARMONOGRAM)
MASÍV CIVETTY
ZÁKLADNÍ DATA
ZPĚT: ROK 2007